Təlimçilər

"İntel gələcək üçün Təhsil" və İKT üzrə təlimçi

Rüxsarə Əliyeva - İKT və “İntel gələcək üçün Təhsil” istiqamətləri üzrə təlimçi

İKT və kurikulum istiqamətləri üzrə təlimçi

"İntel Gələcək üçün Təhsil","Promethean lövhə və kurikulum" üzrə təlimçi


 


İKT və kurikulum istiqamətləri üzrə təlimçi

"İntel Gələcək üçün Təhsil 10-cu versiya" və kurikulum istiqaməti üzrə təlimçi

İKT və kurikulum istiqamətləri üzrə təlimçi

“İntel Gələcək üçün Təhsil 10-cu versiya”, İKT və kurikulum istiqamətləri üzrə təlimçi

"İntel Gələcək üçün Təhsil - 10-cu versiya", Kurikulum, Prometan lövhə təlimləri üzrə təlimçi

"İntel Gələcək üçün Təhsil - 10-cu versiya" və İKT üzrə təlimçi

"Promethean İnteraktiv Texnologiyalardan istifadə", İKT və kurikulum istiqamətləri üzrə təlimçi