Dəyərlərimiz


 

Dəyərlərimiz

Biz yanaşma, strategiya və fəaliyyətimizdə aşağıdakı dəyərləri təqib edirik:

  • İnnovasiyalar – İnnovasiya bizim adımızda və hər bir fəaliyyətimizdədir;
  • Etibarlılıq - Biz təhsilin təmin edə biləcəyi sonsuz imkanlara inanırıq;
  • Mükəmməllik - Biz qabaqcıl təcrübələri nəzərə alıb fəaliyyətlərimizə inteqrasiya etməklə reallaşdırdığımız hər bir işdə öndəyik;
  • Şəffaflıq – Bizim fəaliyyətimiz şəffaf və etik dəyərlərə uyğundur.