27-31 yanvar 2016 - Tədris prosesində Promethean interaktiv texnologiyalardan istifadə təlimi