Təlim cədvəli

Təlimi adıVaxtıMəkanQiyməti
Təhsil işçiləri üçün praktik ingilis dili kursu (3-5 nəfərlik qrup) 20/04/2017-cı il tarixdən başlayaraq 3 ay müddətinə İTE təlim mərkəzi 133 AZN (Aylıq) AL
Təhsil işçiləri üçün praktik ingilis dili kursu (7-9 nəfərlik qrup) 10/04/2017-cı il tarixdən başlayaraq 3 ay müddətinə ITE təlim mərkəzi 96 AZN (Aylıq) AL
Fənn üzrə məzmun standartlarının reallaşdırılması yolları (kurikulumun birinci hissəsi) + MS Office proqramlarından istifadə etməklə vəsaitlərin hazırlanması 09/04/2016-14/04/2017 İTE təlim mərkəzi 50 AZN AL
Müasir qiymətləndirmənin əsasları + Tədris prosesində internetin imkanları və Veb.2 alətləri 17/04/2017-24/04/2017 ITE təlim mərkəzi 60 AZN AL
Fənn üzrə məzmun standartlarının reallaşdırılması yolları (kurikulumun birinci hissəsi) + MS Office proqramlarından istifadə etməklə vəsaitlərin hazırlanması 09/04/2017-14/04/2017 ITE təlim mərkəzi 50 AZN AL
Differensialaşdırma və qiymətləndirmə strategiyaları + Tədris prosesində internetin imkanları və Veb.2 alətləri 10/04/2017-17/04/2017 ITE təlim mərkəzi 60 AZN AL
Yeni kurikumların tətbiqi + MS Office proqramlarından istifadə etməklə vəsaitlərin hazırlanması + Tədris prosesində Promethean interaktiv texnologiyalardan istifadə 10/04/2017- 04/05/2016 İTE təlim mərkəzi 150 AZN AL
Tədris prosesində Promethean interaktiv texnologiyalardan istifadə 08/04/2017-12/04/2017 ITE təlim mərkəzi 50 AZN AL
Yeni dərs modelləri + Elektron tədris resurslarının hazırlanması 13/04/2017-18/04/2017 ITE təlim mərkəzi 60 AZN AL
Təhsildə layihə metodikasının tətbiqi + Tədris prosesində internetin imkanları və Veb.2 alətləri 21/04/2017-26/04/2017 ITE təlim mərkəzi 60 AZN AL
Tədris prosesində Promethean interaktiv texnologiyalardan istifadə 22/04/2017-27/04/2017 ITE Təlim Mərkəzi 50 AZN AL
Yeni kurikumların tətbiqi + MS Office proqramlarından istifadə etməklə vəsaitlərin hazırlanması + Tədris prosesində Promethean interaktiv texnologiyalardan istifadə 10/04/2017-04/05/2017 ITE təlim mərkəzi 150 AZN AL
İlkin İKT bacarıqlarının yaradılması 14/04/2017-19/04/2017 İTE təlim mərkəzi 50 AZN AL
Tədris prosesində Promethean interaktiv texnologiyalardan istifadə 21/04/2017-25/04/2017 ITE təlim mərkəzi 50 AZN AL
MS Office proqramlarından istifadə etməklə vəsaitlərin hazırlanması 18/04/2017-22/04/2017 ITE təlim mərkəzi 50 AZN AL
Yeni kurikulumların tətbiqi/Qiymətləndirmə və dərs modelləri 17/04/2017-26/04/2017 ITE təlim mərkəzi 120 AZN AL
İntel Gələcək üçün Təhsil 10-cu versiya 16704/2017-26/04/2017 ITE təlim mərkəzi 100 AZN AL
Yeni kurikulumların tətbiqi 17/04/2017-26/04/2017 ITE təlim mərkəzi 95 AZN AL
İKT-nin təhsildə tətbiqi, səviyyə 2 14/04/2017 - 23/04/2017 ITE təlim mərkəzi 80 AZN AL
Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin tərbiyəçiləri üçün Yeni Məktəbəqədər Təhsil Kurikulumu 22/04/2017 - 19/05/2017 ITE təlim mərkəzi 95 AZN AL